Uppdaterad 11 mars 2024

På Hitta Takläggare är personlig integritet av stor betydelse för oss. Vi är ansvariga för behandlingen av personuppgifter som samlas in genom vår webbplats, CRM-system och sociala medieplattformar (”Digitala Kanaler”).

Vårt mål är att säkerställa att du känner dig trygg med att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter hanteras korrekt. Vi är engagerade i att säkerställa att personuppgifter som behandlas av Hitta Takläggare endast används i avsedda syften och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter hos vårt företag genomförs i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Denna integritetspolicy gäller generellt för alla våra digitala kanaler. Om en mer specifik integritetspolicy publiceras på en digital kanal som hanteras av ett dotterbolag, har den policyn företräde framför denna.

Behandlade Personuppgifter Personuppgifter inkluderar all information som, direkt eller indirekt med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Detta innebär att olika typer av data såsom namn och kontaktinformation, IP-adresser, samt handlingar och beteenden betraktas som personuppgifter.

Behandling av personuppgifter avser allt som görs med dessa uppgifter, vare sig det är automatiserat eller inte. Detta inkluderar insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, hämtning, konsultation, användning, utlämnande genom överföring, spridning eller annat tillgängliggörande, justering eller kombination, begränsning, radering eller förstöring.

Exempel på behandlade personuppgifter inkluderar:

Tekniska Data – såsom användning av webbplats, besökta sidor, webbläsarinställningar, tillgångstider och IP-adresser.

Hitta Takläggare samlar inte in känsliga personuppgifter såsom personnummer eller betalningsinformation.

Hur Vi Samlar in Information Information samlas in genom formulär på vår webbplats. Att tillhandahålla denna information är frivilligt, och du kan begära att tas bort från våra system när som helst. Om du väljer att inte tillhandahålla personuppgifter kan vi hindras från att erbjuda dig vissa produkter eller tjänster.

Syftet med Insamlad Information Syftet är att ge tillgång till våra produkter och tjänster samt att skicka relevant information. Vi skapar profiler baserade på insamlad information för att erbjuda dig de mest relevanta produkterna och förbättra kundservicen. Dessa profiler baseras enbart på information som du frivilligt delat med oss, och vi samlar inte in information från tredje part.

Hur Information Lagras Information som samlas in genom formulär på vår webbplats lagras i vårt CRM-system och i våra verktyg för nyhetsbrevsdistribution.

Hur Information Tas Bort Du kan begära borttagning av din information genom att kontakta oss på info@hittatakläggare.com.

Utlämning av Information till Tredje Part Vi delar inte personuppgifter med tredje part. Vi kan dock använda underleverantörer för att leverera vissa delar av vår webbplats eller tjänster, vilka kan behandla personuppgifter för vår räkning. Vi säkerställer att dessa underleverantörer följer tillämplig dataskyddslagstiftning.

Rättigheter Som individ har du rätt att få tillgång till hur vi behandlar dina personuppgifter. Du kan också begära rättelse, begränsning eller radering av dina uppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Om behandlingen grundar sig på samtycke, kan du när som helst återkalla detta samtycke. Om du anser att Hitta Takläggare inte har hanterat dina personuppgifter på ett korrekt sätt, har du rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten, vilket kan göras genom att kontakta den relevanta tillsynsmyndigheten.

Rulla till toppen