Taksäkerhet

Taksäkerhet är en viktig aspekt att tänka på för alla fastighetsägare och hyresgäster. Ett säkert tak är en nödvändighet för att skydda människor och egendom från skador. Det finns många faktorer att tänka på när det gäller taksäkerhet, såsom materialet i taket, dess ålder, och den omgivande miljön.

Taksäkerhet handlar om att kunna beträda och arbeta på taket med säkra fallskydd genom fasta taksäkerhetsanordningar. Det är ett absolut krav för arbetsgivare, anställda och fastighetsägare, och därför också för dem som planerar för nybyggnation och renovering.

Taksäkerhet
Taksäkerhet

Taksäkerhet

Taksäkerhet är en viktig aspekt att tänka på för alla fastighetsägare och hyresgäster. Ett säkert tak är en nödvändighet för att skydda människor och egendom från skador. Det finns många faktorer att tänka på när det gäller taksäkerhet, såsom materialet i taket, dess ålder, och den omgivande miljön.

Taksäkerhet handlar om att kunna beträda och arbeta på taket med säkra fallskydd genom fasta taksäkerhetsanordningar. Det är ett absolut krav för arbetsgivare, anställda och fastighetsägare, och därför också för dem som planerar för nybyggnation och renovering.

Takrenovering

Vad är taksäkerhet?

Taksäkerhet handlar om att förhindra skador från att uppstå på grund av fall från tak, föremål som faller från taket eller från skador som orsakas av extrema väderförhållanden. Att säkra ditt tak är avgörande för att skydda människor som arbetar på taket eller befinner sig i närheten av det. Det är också viktigt att tänka på säkerheten för dem som bor i byggnaden och för egendomen inuti.

Vad är taksäkerhet?

Taksäkerhet handlar om att förhindra skador från att uppstå på grund av fall från tak, föremål som faller från taket eller från skador som orsakas av extrema väderförhållanden. Att säkra ditt tak är avgörande för att skydda människor som arbetar på taket eller befinner sig i närheten av det. Det är också viktigt att tänka på säkerheten för dem som bor i byggnaden och för egendomen inuti.

Vad kan du göra för att säkra ditt tak?

För att säkra ditt tak bör du kontrollera takets skick regelbundet och åtgärda eventuella problem som uppstår. Det kan handla om att byta ut trasiga takpannor eller reparera läckage. Du bör också se till att taket är tillräckligt starkt för att klara av extrema väderförhållanden såsom stormar och tung snö. Om du är osäker på om ditt tak är tillräckligt säkert, kan det vara en god idé att anlita en expert på taksäkerhet för att göra en inspektion.

Tak
Tak

Vad kan du göra för att säkra ditt tak? ​

För att säkra ditt tak bör du kontrollera takets skick regelbundet och åtgärda eventuella problem som uppstår. Det kan handla om att byta ut trasiga takpannor eller reparera läckage. Du bör också se till att taket är tillräckligt starkt för att klara av extrema väderförhållanden såsom stormar och tung snö. Om du är osäker på om ditt tak är tillräckligt säkert, kan det vara en god idé att anlita en expert på taksäkerhet för att göra en inspektion.

Untitled design (79)

Taksäkerhet och fallskydd för tak

Taksäkerhet innebär att med säkra fallskydd för tak kunna beträda och arbeta på tak med hjälp av fasta taksäkerhetsanordningar. Det är en absolut nödvändighet för arbetsgivare, anställda och fastighetsägare och därmed också för de som projekterar för ny- och ombyggnad.

Hittataklaggare.com är en ledande aktör inom taksäkerhet. Taksäkerhetskommittén, TSK, är en gemensam satsning mellan branschpartners och organisationer och vi arbetar med att förebygga och minska risken för olycksfall vid takarbeten. På hittataklaggare.com presenteras TSK:s gemensamma standard för fallskydd på tak. Materialet bygger på Boverkets regler, Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS samt aktuella SIS-standarder och Europeiska standarder.

Säkerhetsregler på tak

De säkerhetskrav som ställs på tak regleras av flera olika myndigheter, varav Boverket är en av dessa. Se fördjupningsfliken.

Boverket skriver regler om fasta takskyddsanordningar. Avsnitt 8:24 i BBR innehåller särskilda regler om taksäkerhet. Reglernas syfte är att skydda mot fall vid tillträde och förflyttning på tak och vid arbete på ett fast arbetsställe på tak. I reglerna framgår vilka fasta takskyddsanordningar det ska eller bör finnas, samt att de ska vara monterade på ett sådant sätt att de håller vid en olyckssituation. Takskyddsanordningarna ska även underhållas så att de inte rostar eller hållfasthetsmässigt försämras. Det finns även föreskrifter om snörasskydd över entréer.

Vilka regler gäller?

Vilka av Boverkets regler som ska uppfyllas är beroende på när byggnaden är uppförd samt om det har gjorts några ändringar senare som skulle kunna påverka kraven. För byggnader uppförda före 1960 gäller att dessa minst ska uppfylla de krav på taksäkerhet som gällde 1960 (BABS 1960). Detta krav ställs inte i BBR utan i 3 kap. 11-12 §§ i plan- och byggförordningen (2011:338) PBF.

För att få en bättre uppfattning om vilka krav som gäller kan man läsa Boverkets rapport ”Säkerhet på tak”.

Vem utövar tillsynen över reglerna?

Det är kommunens Byggnadsnämnd som har tillsynsansvar, vilket innebär att den ska övervaka att lagar, förordningar och detaljföreskrifter följs i de enskilda ärendena.

Taksäkerhet och fallskydd för tak

Taksäkerhet innebär att med säkra fallskydd för tak kunna beträda och arbeta på tak med hjälp av fasta taksäkerhetsanordningar. Det är en absolut nödvändighet för arbetsgivare, anställda och fastighetsägare och därmed också för de som projekterar för ny- och ombyggnad.

Hittataklaggare.com är en ledande aktör inom taksäkerhet. Taksäkerhetskommittén, TSK, är en gemensam satsning mellan branschpartners och organisationer och vi arbetar med att förebygga och minska risken för olycksfall vid takarbeten. På hittataklaggare.com presenteras TSK:s gemensamma standard för fallskydd på tak. Materialet bygger på Boverkets regler, Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS samt aktuella SIS-standarder och Europeiska standarder.

Säkerhetsregler på tak

De säkerhetskrav som ställs på tak regleras av flera olika myndigheter, varav Boverket är en av dessa. Se fördjupningsfliken.

Boverket skriver regler om fasta takskyddsanordningar. Avsnitt 8:24 i BBR innehåller särskilda regler om taksäkerhet. Reglernas syfte är att skydda mot fall vid tillträde och förflyttning på tak och vid arbete på ett fast arbetsställe på tak. I reglerna framgår vilka fasta takskyddsanordningar det ska eller bör finnas, samt att de ska vara monterade på ett sådant sätt att de håller vid en olyckssituation. Takskyddsanordningarna ska även underhållas så att de inte rostar eller hållfasthetsmässigt försämras. Det finns även föreskrifter om snörasskydd över entréer.

Vilka regler gäller?

Vilka av Boverkets regler som ska uppfyllas är beroende på när byggnaden är uppförd samt om det har gjorts några ändringar senare som skulle kunna påverka kraven. För byggnader uppförda före 1960 gäller att dessa minst ska uppfylla de krav på taksäkerhet som gällde 1960 (BABS 1960). Detta krav ställs inte i BBR utan i 3 kap. 11-12 §§ i plan- och byggförordningen (2011:338) PBF.

För att få en bättre uppfattning om vilka krav som gäller kan man läsa Boverkets rapport ”Säkerhet på tak”.

Vem utövar tillsynen över reglerna?

Det är kommunens Byggnadsnämnd som har tillsynsansvar, vilket innebär att den ska övervaka att lagar, förordningar och detaljföreskrifter följs i de enskilda ärendena.

Om Hitta Takläggare

Om Hitta Takläggare

Vi på Alla Takläggare har utbildad personal som manuellt sammankopplar din förfrågan med takföretag i närheten av dig och som utför arbeten efter din kravspecifikation. Det är smidigt, tidseffektivt och givetvis helt kostnadsfritt!

Vi på Alla Takläggare har utbildad personal som manuellt sammankopplar din förfrågan med takföretag i närheten av dig och som utför arbeten efter din kravspecifikation. Det är smidigt, tidseffektivt och givetvis helt kostnadsfritt!

hitta takläggare (3)

Fokus på takföretag

Vi på Alla Takläggare är enbart fokuserade på takföretag, vilket betyder att vi kan branschen väldigt bra.

hitta takläggare (2)

Alla takföretag på samma ställe

Vi har samlat alla takföretag på ett och samma ställe för att hjälpa dig hitta rätt takföretag för dina behov

hitta takläggare (4)

Helt kostnadsfritt

Tjänsten Alla Takläggare är helt kostnadsfri och utan köpkrav, så att du kan känna dig trygg genom hela processen.

hitta takläggare (3)

Fokus på takföretag

Vi på Alla Takläggare är enbart fokuserade på takföretag, vilket betyder att vi kan branschen väldigt bra.

hitta takläggare (2)

Alla takföretag på samma ställe

Vi har samlat alla takföretag på ett och samma ställe för att hjälpa dig hitta rätt takföretag för dina behov

hitta takläggare (4)

Helt kostnadsfritt

Tjänsten Alla Takläggare är helt kostnadsfri och utan köpkrav, så att du kan känna dig trygg genom hela processen.

hitta takläggare (10)

Anslut ert takföretag, kostnadsfritt!

Skapa ett kostnadsfritt konto hos Alla Takläggare och visa hur bra ert takföretag verkligen är. Hantera er företagsprofil och förfrågningar direkt i kontrollpanelen på ett enkelt sätt.

Anslut ert takföretag, kostnadsfritt!

Skapa ett kostnadsfritt konto hos Hitta Takläggare och visa hur bra ert takföretag verkligen är. Hantera er företagsprofil och förfrågningar direkt i kontrollpanelen på ett enkelt sätt.

Rulla till toppen