Rot-avdrag Takläggning: Maxa Fördelarna med Smarta Tips

Fastighetsägare har möjlighet att dra nytta av ROT-avdraget för att minska sina kostnader när de anlitar hantverkare. Detta avdrag, som är en del av den svenska skattelagstiftningen, möjliggör en skattelättnad som täcker 30 procent av arbetskostnaderna för renoverings-, ombyggnads-, och tillbyggnadsarbeten.

Avdraget är dock begränsat till ett tak på 50 000 kronor per person och år, vilket stimulerar fastighetsförvaltning och underhåll genom att göra det mer ekonomiskt överkomligt för fastighetsägare att underhålla och förbättra sina hem.

Om ROT-avdraget

ROT-avdraget möjliggör en skattereduktion för fastighetsägare som vill göra reparationer eller förbättringar i sin bostad. Genom att minska den ekonomiska bördan, främjar avdraget hantverksindustrin och uppmuntrar lagliga jobb framför oredovisade.

 • Skatteminskning: Upp till 30% av arbetskostnaden
 • Maxbelopp: 50.000 SEK per person och år
 • Syfte: Underlätta renovering, ombyggnationer och tillbyggnader
 • För vem: Bostadsägare
 • Skatteverkets roll: Ansvarar för kontroll och godkännande

Så fungerar ROT-avdrag för takomläggning

Kontroll av berättigande till skatteavdrag

Innan arbetet på taket inleds, är det viktigt att säkerställa att du som fastighetsägare har tillgängligt belopp kvar för skatteavdrag. Årligen är gränsen för avdraget 50 000 kronor per person. Kombineras detta med RUT-avdrag utgör den totala gränsen 75 000 kronor.

Information om ROT-avdrag

Om fler frågor uppkommer gällande ROT-avdraget erbjuder Takexperter kostnadsfria offerter som inkluderar avdraget.

Krav på takentreprenaden

Vid val av takföretag är det nödvändigt att företaget uppfyller Skatteverkets kriterier:

 • Måste ha F-skattesedel
 • Avdrag endast tillåtet på arbetskostnaden
 • Fakturan ska specificera arbetskostnader och visat ROT-avdrag
 • Betalningens gång måste vara elektronisk

Förutsättningar för fastighetsägaren

För att nyttja ROT-avdraget måste du som fastighetsägare uppfylla följande:

 • Vara 18 år eller fylla 18 under året
 • Äga fastigheten i fråga
 • Själv eller dina föräldrar ska vara folkbokförda på adressen, alternativt använda det som fritidsboende
 • Fastigheten ska vara byggd för mer än 5 år sedan
 • Ha betalt tillräckligt med skatt för att beloppet ska motsvara avdraget
 • Se till att det finns utrymme inom den årliga avdragsramen på 50 000 kronor

Takarbete som kvalificerar för ROT-avdrag

Arbeten för ROT-avdrag i takprojekt

 • Omläggning av tak på privatbostäder
 • Förändringar av befintliga takstrukturer
 • Installation av tak på utbyggnader kopplade till huvudbyggnaden
 • Takarbeten på uterum och angränsande garage
 • Installation av regnvattensystem, såsom takrännor
 • Tvätt av takytor
 • Måleriarbete på tak

Flera anbud från kvalitetssäkrade takentreprenörer

Man kan mottaga ett begränsat antal kostnadsförslag, upp till fem stycken, från professionellt verifierade takläggare.

Välj takläggningsföretag kvalificerade för ROT-avdrag

När man anlitar ett företag för takläggning, är det viktigt att säkerställa att de uppfyller kraven för att nyttja ROT-avdraget. Ett fundamentalt krav är att företaget innehar en giltig F-skattesedel. Genom att begära in offerter via en pålitlig förmedlare säkerställer man att alla takföretag som svarar opererar enligt Skatteverkets regelverk för avdraget.

Krav Detaljer
F-skattesedel Måste innehas av takläggningsföretaget
Förmedlingstjänst Takexperter verifierar företagens kravuppfyllnad

Frågor om skatterabatten för renovering och ombyggnad

Är det möjligt att nyttja ROT-avdrag om man är hyresgäst?

 • Nej, endast ägaren av fastigheten har möjligheten att dra nytta av ROT-avdrag för arbeten som renovering eller tillägg.

Skillnaden mellan ROT- och RUT-avdrag:

 • ROT-avdrag är avsett för arbete på fastigheter inklusive renovering och byggtillägg och ger en skattereduktion på 30% av arbetskostnaderna.
 • RUT-avdrag riktar sig till hushållstjänster såsom städning och trädgårdsarbete, med en reduktion på 50% av arbetskostnaderna.
 • Kombinerat får dessa avdrag maximalt uppgå till 75 000 SEK per person och år, varav högst 50 000 SEK får vara för ROT-relaterade arbeten.

Vad görs när årets skatteavdrag för ROT-arbeten är förbrukat?

 • När den årliga gränsen på 50 000 SEK för ROT-avdrag är nådd, är inga ytterligare skattereduktioner tillgängliga till nästa kalenderår.

Användning av ROT-avdrag för takbyte på småhus:

 • ROT-avdrag kan inte nyttjas för byggnadsarbeten på fritt stående konstruktioner såsom friggebodar. Anspråk på avdraget är begränsat till bostadshus och direkt anslutande strukturer.

Inom ramen för ROT-avdraget för solcellsinstallation:

 • Installation av solceller omfattas inte av ROT-avdraget, men kan berättiga till ett separat skatteavdrag kallat det Gröna avdraget, vilket motsvarar 15% av den totala installationskostnaden.

Vanliga frågor

Hur stor summa kan beviljas i ROT-avdrag för takomläggningar 2024?

I 2024 kan hushåll erhålla upp till 30 procent av arbetskostnaden i ROT-avdrag för takomläggningar. Denna procentsats är dock beroende av den faktiska arbetskostnaden och kan inte tillämpas på materialkostnader eller andra tillhörande utgifter.

Gäller samma ROT-avdragsnivåer för pensionärer vid takarbeten?

Ja, pensionärer är berättigade till ROT-avdrag enligt samma regelverk som andra hushåll. Det betyder att även de kan dra nytta av en skattereduktion upp till 30 procent av arbetskostnaden vid takarbeten.

Specifika regelverk från Skatteverket gällande ROT-avdrag för takrenoveringar

Skatteverket stipulerar att ROT-avdrag endast får appliceras på arbetskostnaden och inte på material eller resor. Ett företag som utför arbete måste följa dessa regler när de erbjuder skattereduktion på sina fakturor.

Möjligheter att använda ROT-avdrag för stenläggningsarbete kopplat till takprojekt

ROT-avdrag är inte tillämpligt för stenläggningsarbete då det inte betraktas som en del av själva takarbetet. ROT-avdrag kan endast nyttjas för arbetskostnader som direkt relaterar till renovering, ombyggnad, eller tillbyggnad av bostaden.

Tillämpning av ROT-avdrag för förberedande markarbeten inför takomläggning

Inledande markarbeten inför en takomläggning är inte berättigade till ROT-avdrag eftersom avdraget är avsett för arbetskostnader relaterade till själva byggnadens renovering eller ombyggnation.

Användning av ROT-avdrag för takprojekt på semesterbostäder

ROT-avdrag kan nyttjas för arbete på tak på fasta bostäder som ägs och används av ägaren. Detta innefattar även fritidshus så länge huset är beläget i Sverige och ägaren är skattskyldig i landet.

Rulla till toppen