Vad kostar en taktvätt – Prisfaktorer och Kostnadsguide

Tak blir ofta hem till diverse former av växtlighet som mossa, alger och lav, vilka alla tenderar att sätta sig där över tid. Denna typ av bevuxenhet kan hålla kvar fukt som potentiellt leder till vattenskador på ditt tak. Vad värre är, kan en långvarig ansamling skada själva takbeläggningen.

Att utföra regelbunden taktvätt är därför inte enbart en estetisk förbättring utan en nödvändig underhållsåtgärd. Det hjälper till att avlägsna dessa beläggningar och kan förhindra kostsamma reparationer framöver, såsom behovet av ett komplett takbyte beroende på fuktskador.

Kostnaden för takrengöring

Fördelar med takrengöring

Det finns flera fördelar med att rengöra sitt tak. För det första reduceras möjligheten för skador som rost genom att eliminera skadliga beläggningar. Resultatet blir ett minskat risk för vattenskador eftersom materialet håller sig starkare längre. Livslängden på taket ökar betydligt, vilket gör det till en kostnadseffektiv investering. Det estetiska upplevs också positivt efteråt då takets utseende förbättras avsevärt. Efter rengöringen kan vatten som snö och regn dessutom rinna av taket mer effektivt. Ibland kan det vara nödvändigt med en efterföljande ommålning, speciellt vid taktvätt av plåt- eller betongtak.

Intresserad av prisförslag för takrengöring?

Man har möjlighet att kostnadsfritt ta emot upp till fem olika prisförslag för takrengöring via Takexperter. Detta gör att man enkelt kan jämföra olika alternativ och välja det alternativ som bäst matchar prisförväntningar och övriga krav.

Att anlita professionell hjälp för taktvätt på ett mindre tak kan variera i kostnad från 4 000 till 5 000 kronor och för ett större tak kan det ligga mellan 7 000 och 10 000 kronor. Prisexemplet nedan visar en taktvätt på 180 kvadratmeter med en kostnadsfördelning som innan ROT-avdrag summeras till cirka 12 100 kronor. Med ROT-avdraget applicerat hamnar den totala kostnaden på cirka 9 220 kronor.

Kostnadsdel Belopp (SEK)
Arbetskostnad (16h x 600kr) 9 600
Materialkostnad 2 500
Subtotal 12 100
ROT-avdrag -2 880
Total kostnad efter ROT 9 220

Dessa priser utgår från Takexpeters samlade data och är endast uppskattningar. Genom att göra en taktvätt förhindrar man även att rötter och alger skadar takmaterialet, där en tillsatt anti-algbehandling är inkluderad i materialet vid rengöringen.

Utförandet av Rengöring på ditt Tak

Processen för Rengöring av Tak

Alla typer av tak, särskilt de med takpannor eller plåt, kan drabbas av mossa och liknande växtlighet, vilket skapar risker för skador. Mossan kan göra så att vatten stannar kvar på plåttaken, vilket successivt kan orsaka korrosion i skarvar och leda till fuktläckage. På takpannor bidrar växtligheten till att pannorna kan erodera och årlåta fukt.

När beläggningar bildas på taket hindrar det också snön från att glida av som den ska, vilket ytterligare ökar risken för att fukt samlas och eventuellt tränger igenom taket, något som i sin tur kan orsaka röta i träkonstruktionen under.

Vid professionell taktvätt sprider experterna först ett rengöringsmedel på taket som effektivt bryter ner alger och växter. Därefter används högtrycks- eller ångtvätt för att noggrant rengöra takytan. I vissa fall med tuffare beläggningar kan det krävas ytterligare grovrengöring innan standardtvätten påbörjas.

En grundlig inspektion av taket genomförs före tvättprocessen för att säkerställa att taket är i tillräckligt gott skick för att klara av rengöringen. Denna process inkluderar även tjänster som utbyte av skadade takpannor och rensning av hängrännor och rör för dagvatten.

Avslutningsvis kan det efter rengöringen vara aktuellt att ge taket ny färg så att det får ett förnyat utseende samt extra skydd mot väder och vind.

Begär offerter för takarbete utan kostnad via Takexperter

Erhåll flera valmöjligheter från verifierade takentreprenörer

När du står inför behovet av vedlikehåll eller övriga tjänster relaterade till ditt tak, kan Takexperter erbjuda dig möjligheten att utan kostnad förfråga priser. Genom att fylla i en enkel form, kan du motta upp till fem priser från noggrant kontrollerade takföretag i ditt närområde. Det underlättar för dig att jämföra olika förslag och finna det företag som föreslår en både ekonomiskt och kvalitativt fördelaktig lösning för just dina behov.

Fördelar Beskrivning
Kvalitetskontroll Entreprenörer är förhandsgranskade
Kostnadsfritt Förfrågan och offerter är gratis
Upp till 5 offerter Brett urval av potentiella leverantörer

Frågor om taktvätt

Är papp- och betongtak möjliga att rengöra?
Bearbetning av olika takmaterial:

  • Papp: Det är fullt möjligt att rengöra papptak med varsam metod. Använd inte högtryckstvätt då detta kan skada materialet. Ett mildare alternativ är att applicera rengöringsmedel med anti-algbekämpning som får verka över natten. Senare kan man skölja av med en vanlig trädgårdsslang.
  • Betong: För betongpannor är det rekommenderat att använda ånga istället för högt tryck, som kan orsaka skador. Tvätt med ångtryck använder värme (cirka 110 grader Celsius) istället för kraftig mekanisk påverkan för att undvika skador.

Vilken behandling krävs för att förhindra återväxt av organismer på taket?
Att använda anti-algmedel är essentiellt efter en taktvätt. Medan rengöringen tar bort den synliga påväxten, kvarstår mikroorganismernas rötter i takmaterialens porer. För att förhindra ny tillväxt är det viktigt att behandla taket med produkter som tar död på dessa rötter.

Är ommålning ett krav efter att ha tvättat taket?
För material som plåt och betongpannor kan en taktvätt innebära att man tar bort en del av takets ytskydd:

  • Plåt: Taktvätt kan avlägsna lös färg samt rost, vilket gör att ommålning blir nödvändig för att skydda mot korrosion och yttre påverkan.
  • Betongpannor: Vid rengöring kan glasyren på betongpannorna försvinna, vilket ökar behovet av en ommålning för att skydda och försköna taket samt förlänga dess livslängd.

När är den optimala perioden för rengöring av tak?
Den ideala tiden för taktvätt är under vår- och höstperioderna på grund av väderförhållandena. Ändå kan taktvätt utföras från april till september.

Viktiga punkter

  • Tvätta papptak och betongpannor försiktigt med hjälp av lämpliga metoder.
  • Använd anti-algmedel efter tvätt för att bekämpa mikroorganismernas rötter.
  • Målning efter tvätt skyddar taket och förlänger dess livstid.
  • Välj rätt tid på året för taktvätt för optimala förhållanden.
Rulla till toppen